Âm trần Toshiba

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Sắp xếp theo
18.200.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP
 • Mã sản phẩm: RAV-130USP
 • Giá: 18.200.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 1.5 ngựa | 1.5 hp
 • Bảo hành: Bảo hành1 năm
20.850.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP
 • Mã sản phẩm: RAV-180USP
 • Giá: 20.850.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp
 • Bảo hành: Bảo hành 1 năm
24.100.000 đ
23.800.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP
 • Mã sản phẩm: RAV-240USP
 • Giá: 23.800.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 2.5 ngựa | 2.5 hp
 • Bảo hành: Bảo hành 1 năm
27.300.000 đ
25.800.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP
 • Mã sản phẩm: RAV-300USP
 • Giá: 25.800.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 3.5 ngựa | 3.5 hp
 • Bảo hành: 1 năm
28.200.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP
 • Mã sản phẩm: RAV-360USP
 • Giá: 28.200.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 4 ngựa | 4.0 hp
 • Bảo hành: 1 năm
36.950.000 đ
32.900.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP
 • Mã sản phẩm: RAV-420USP
 • Giá: 32.900.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 5 ngựa | 5.0 hp
 • Bảo hành: 1 năm
40.800.000 đ
34.400.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP
 • Mã sản phẩm: RAV-480USP
 • Giá: 34.400.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 5.5 ngựa | 5.5 hp
 • Bảo hành: 1 năm
45.900.000 đ
 • Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP
 • Mã sản phẩm: RAV-600US
 • Giá:  45.900.000 vnđ
 • Xuất xứ: Thái lan
 • Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
 • Công suất: 6 ngựa | 6.0 hp
 • Bảo hành: 1 năm